Loading...

KOMUNIKAT TECHNICZNY


                 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego       

                                 

 Biuletyn nr 2 – Komunikat techniczny

Organizator: 

LKS  GÓRZANKA  Nawojowa  Góra  na zlecenie  Polskiego Związku Orientacji Sportowej,

Nawojowa Góra ul. Sportowa 2a,   50 06’38.5”N   19 39’59.2”E .

Współorganizator: 

                     Małopolski Związek Orientacji Sportowej, MS System Kraków.

Osoby funkcyjne:

                     Kierownik zawodów: Mariusz Skorupa,

Sędzia Główny: Stanisław Leśnicki  SK,

Obsługa SI: Marcin Leśnicki, 

Budowniczy tras: Mariusz Skorupa

Kontroler zawodów:  Włodzimierz Dyzio

Data i rodzaj zawodów:

Bieg indywidualny, dzienny, długodystansowy zaliczany do rankingu o wsp. 1,3

Potwierdzanie punktów kontrolnych

System potwierdzania  pk Sport-Ident,

zawodnicy kategorii: K-20, K-21, M-18, M-20, M-21, M-35, M-40 mają powyżej 30 punktów kontrolnych-wymagane posiadanie kart o większej pojemności.

Centrum i biuro zawodów:

Boisko LKS GÓRZANKA w Nawojowej Górze ul.Sportowa 2a. 50 06’38.5”N, 19 39’59.2”E

Czynne w sobotę w godzinach 18.00-20.00, w niedzielę od godziny 8.00 .

W centrum zawodów dostępną będą szatnie, sanitariaty, bufet, zespół ratownictwa medycznego

Parking:

W centrum zawodów znajduje się parking, należy dostosować się do poleceń obsługi parkingu

Start:

                     Start w odległości 800 m od centrum zawodów, dojście wyznaczone

                     Wstążkami koloru białego.  Start masowy.  Godziny startu:

                                 10.00: Kategorie  K-21, K-20, M-21, M-20.

                                 10.10: Kategorie  K-18, K-16, M-18, M-16

    10.20: Kategorie K-35,K-40, K-45, K-50, K-60,

      M-35, M-40, M-45, M-50, M-55, M-60, M-65,M-70, M-75, M-80

                        10.30: Zawodnicy startujący poza klasyfikacją – start masowy

     oraz kategoria Open – start interwałowy.

                     Obowiązkowa obecność w strefie startu 10 minut przed planowanym startem.

Przed wejściem do strefy startu prosimy o wyczyszczenie chipa.

Limit czasu: 240 minut w każdej kategorii.

Meta:          

            W centrum zawodów, o miejscu decyduje przebiegnięcie linii mety

           o kolejności jej przekroczenia decyduje sędzia główny zawodów.

Numery startowe:

                  Zawodnicy biegają z numerami startowymi, numer należy przypiąć

na klatce piersiowej, zawodnicy bez numeru nie będą dopuszczeni do startu.

Zakończenie:

                     Planowane zakończenie godzina 13.30

Nagrody:

Medale za miejsca 1-3, dyplomy i upominki do 6 miejsca w każdej kategorii.
Mapa:        

Nawojowa Góra 2018, aktualność: Marzec 2018, według norm IOF 2017, format A-3,

mapy ofoliowane, opisy wyłącznie na mapach.

Aktualizacja i kreślenie: Mariusz Skorupa,

Podkład: Lidar, mapa: 2015-035-2166/MŁP autor: Włodzimierz Dyzio

Mapa w skali 1:15000 dla kategorii K,M-35 i młodszych,

oraz w skali 1:10000 dla kategorii K,M-40 i starszych.

Warstwice co 5 metrów.

W terenie przeważnie dobra przebieżność, poszycie występuje bardzo sporadycznie.

W terenie prowadzone są prace leśne mogące wpłynąć nieznacznie na aktualność mapy.

Końcówka tras przebiega przez drogę asfaltową – przebieg zabezpieczony.

Punkty odżywcze:

Na trasie zlokalizowane są 4 pukty odżywcze, punkt odżywczy przy punkcie widokowym  będzie posiadał wodę, napój izotoniczny, czekoladę i banany. W pozostałych punktach będzie woda i napój izotonicznyczny. Punkty w Północnej i środkowej części znajdują

 się na przebiegu, w południowej części przy punkcie kontrolnym będącym rozbiciem.

Na punkt odżywczy przy punkcie widokowym można dostarczyć własne napoje.

GPS tracking:

30 zawodników po 6 z kategorii: K-20, K-21, M-20, M-21 oraz M-45 biegają z urządzeniami GPS, lista zostanie ogłoszona na stronie zawodów: www.long2018.pl.tl

                     Urządzenia będą do odebrania w biurze zawodów w niedzielę od godziny 8.00.

Zakwaterowanie:  

 Szkoła Podstawowa znajduje się w Nawojowej Górze, 400 m od centrum zawodów.

 

Parametry Tras:

                      KATEGORIA         DŁUGOŚĆ          PRZEWYŻSZENIE               PUNKT                                PUNKT  

                                                                                                                              WIDOKOWY-                     ŻYWIENIOWY

                                                                                                                             ŻYWIENIOWY

                         K16                 8,8 km            315 m                       4,2 km                      

M16                11,1 km         310 m                         4,0 km                       5,6 km, 8,9km          
K18                 11,5 km         340 m                        4,5 km                       6,4 km, 9,2 km

M18                14,7 km         375 m                         7,8 km                       9,6 km, 12,7 km
K20                 13,6 km         510 m                        6,8 km                       8,6 km, 11,2 km      

M20                17,8 km         660 m                         9,7 km                       11,6 km, 14,7 km
K21                 16,1 km         575 m                        8,6 km                       10,4 km, 13,6 km

M21                23,1 km         715 m                         10,1 km                     12,7 km, 16,0 km
K35                 11,6 km         440 m                        4,3 km                       5,9 km, 9,0 km

M35                18,2 km         615 m                         9,8 km                       11,8 km, 15,0 km
K40                 10,3 km         405 m                        4,5 km                       8,7 km                     

M40                15,9 km         570 m                         10,2 km                     12,8 km
K45                 8,6 km            360 m                       3,2 km                       7,1 km    

M45                13,0 km         485 m                         9,7 km                       3,2 km
K50                 7,6 km            320 m                         7,1 km                       3,2 km             

M50                12,0 km         455 m                         8,7 km                       6,8 km
K60                 5,6 km            245 m                        5,1 km                       3,2 km       

M55                11,1 km         435 m                         10,5 km                     6,5 km
M60                9,9 km            360 m                         9,3 km                       6,3 km
M65               8,9 km            320 m                         8,3 km                       5,5 km
M70                7,5 km            305 m                         6,9 km                       3,5 km

M75                5,3 km            210 m                         4,7 km                       3,0 km
M80                2,3 km            50 m                           1,7 km

Mapa sytuacyjna CZ:


Mapa rozgrzewkowa


 

 

UL.SPORTOWA 2 NAWOJOWA GÓRA
+48 606942498